Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp Tính từ tiếng Nhật N5 PDF

Tổng hợp Tính từ tiếng Nhật N5 PDF

Tổng hợp Tính từ tiếng Nhật N5 PDF
Tính từ đuôi i (い), tính từ đuôi na (な) là một loại từ phổ biến và gặp thường xuyên trong quá trình học tiếng Nhật.
Trong bài này cùng chia sẽ với các bạn những Tính Từ trong tiếng Nhật N5.


Download: PDF

Xem thêm:
100 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng
20 Bài dịch mẫu Nhật Việt PDF