Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí
Ngành cơ khí là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Nhật Bản, chính vì thế mà người học tiếng Nhật ngành cơ khí rất nhiều. Với mong muốn cung cấp tài liệu học tiếng Nhật cho các bạn, mà trong bài này tailieuvui cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật học chuyên ngành cơ khí.


Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật chuyên ngành Cơ khí.

Download từ vựng: PDF