Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Mimi kara oboeru Goi N3 – 耳から覚える語彙トレーニングN3 PDF + Audio CD

Download Mimi kara oboeru Goi N3 – 耳から覚える語彙トレーニングN3 PDF + Audio CD

Mimi kara oboeru Goi N3 – 耳から覚える語彙トレーニングN3

Sách luyện thi JLPT N3 phần Từ vựng bằng phương pháp nghe và ghi nhớ. Đây là quyển sách chuyên sâu về từ vựng và là một phần trong bộ sách Mimikara Oboeru được biên soạn dành cho những ai muốn tìm hiểu và luyện thi cho kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.

Bộ tài liệu gồm Ebook PDF và CD nghe.

内容紹介
日本語能力試験N3レベルの880語を、品詞・意味別に分類。語彙力をチェックできる問題を多数収録(総問題数1053問)。実際に使えるようになるためにコロケーション(連語)を重視。合成語・類義語・対義語・関連語などの情報も充実。コラムではグループごとの語彙をまとめて整理。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây