Home / Tài liệu tiếng Anh / 100 Phrasal Verb thông dụng khi học tiếng Anh giao tiếp

100 Phrasal Verb thông dụng khi học tiếng Anh giao tiếp

Tổng hợp 100 phrasal verb thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp
Phần này ăn điểm trong bài thi Đại Học nhiều lắm nè, mng cố gắng học nhé

Phrasal verb (cụm động từ) là gì?
Phrasal verb là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ (particles). Các tiểu từ này có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb). Tuy nhiên khi thêm các tiểu từ này vào sau, nghĩa của phrasal verb sẽ hoàn toàn khác biệt so với động từ tạo nên nó.

Xem thêm:
Ngữ Pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi Toeic