Home / Tài liệu tiếng Anh / Ngữ Pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Ngữ Pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Ngữ Pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
Tác giả : Vũ Thanh Phương – Bùi Ý

Cuốn sách “Ngữ Pháp Tiếng Anh” của tác giả Vũ Thanh Phương – Bùi Ý được biên soạn với tất cả các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao, cuốn sách là tài liệu tham khảo tốt để các em ôn lại kiến thức ngữ pháp, bởi nó có nhiều bài tập, lí thuyết trình bày khá ngắn gọn, súc tích.

Cuốn sách được chia thành các phần sau:

Phần I gồm 11 chương, 31 bài: giới thiệu câu và từ loại + bài tập
Phần II gồm 5 chương, 14 bài: nâng cao hơn về mặt cấu trúc, công thức
Phần III: là đáp án các bài tập khó

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tóm lược ngữ pháp tiếng Anh – THCS, THPT
100 Câu tiếng Anh Trắc Nghiệm Giới Từ (Có Đáp Án)