Home / Tài liệu tiếng Trung / Từ vựng tiếng Trung về Thời gian

Từ vựng tiếng Trung về Thời gian

Từ vựng tiếng Trung về Thời gian
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ vựng tiếng Trung về thời gian.

Xem thêm bài:
ĐƠN XIN VIỆC BẢN CHUẨN BẰNG TIẾNG TRUNG
Giới thiệu bản thân trong tiếng Trung