Home / Tài liệu tiếng Trung / Giới thiệu bản thân trong tiếng Trung

Giới thiệu bản thân trong tiếng Trung

Giới thiệu bản thân trong tiếng Trung

1. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân được không ?
请你自我介绍一下.
qǐng nǐ zì wǒ jiè shào yī xià .

2.Hãy để tôi tự giới thiệu bản thân.
让我来介绍一下自己.
ràng wǒ lái jiè shào yī xià zì jǐ

3. Bạn tên gì ?
你叫什么名字 ?
nǐ jiào shén me míng zì ?

4. Tôi tên Cao Minh
我叫高明。
wǒ jiào gāo míng 。

5.Bạn đến từ đâu
你从哪里来的?/你是哪国人?
nǐ cóng nǎ lǐ lái de ? / nǐ shì nǎ guó rén ?

6. Bạn bao nhiêu tuổi ?
你多大了 ?
nǐ duō dà le ?

7. Sinh nhật bạn vào ngày mấy ?
你的生日是什么时候?
nǐ de shēng rì shì shén me shí hòu ?

8. Bạn sinh ra ở đâu ?
你出生在哪里 ?
nǐ chū shēng zài nǎ lǐ ?

9.Bạn đang sống ở đâu ?
你现在住在哪里?
nǐ xiàn zài zhù zài nǎ lǐ ?

10. Bạn đã sống ở đây bao lâu rồi ?
你在这里住多久了?
nǐ zài zhè lǐ zhù duō jiǔ le ?

11. Bạn làm nghề gì ?
你做什么工作?
nǐ zuò shén me gōng zuò ?

12. Bạn đã kết hôn chưa ?
你结婚了吗 ?
nǐ jié hūn le ma ?

13. Gia đình bạn có mấy người ?
你家有几口人?
nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén ?

14. Bạn có anh chị em không ?
你有兄弟姐妹吗?
nǐ yǒu xiōng dì jiě mèi ma ?

Xem thêm bài:
ĐƠN XIN VIỆC BẢN CHUẨN BẰNG TIẾNG TRUNG
Hội thoại tiếng Trung khi phỏng vấn xin việc