Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo trình Kỹ Thuật Sữa Chữa Ô TÔ và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 1 + 2 + 3 + 4 PDF

Giáo trình Kỹ Thuật Sữa Chữa Ô TÔ và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 1 + 2 + 3 + 4 PDF

Kỹ Thuật Sữa Chữa Ô TÔ và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4

Để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Ô tô, Kỹ thuật có thêm tài liệu học tập. Tailieuvui.com cùng gửi đến các bạn bộ giáo trình Kỹ Thuật Sữa Chữa Ô TÔ và Động Cơ Nổ Hiện Đại Ebook PDF.

Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại được biên soạn dựa trên những kinh nghiệm giảng dạy của tác giả, đồng thời có tham khảo tài liệu của nước ngoài. Giáo trình được biên soạn một cách cô đọng, đầy đủ những điều muốn biết và cần biết, in ấn rõ, nhiều hình vẽ minh họa, trình bày khúc chiết, dễ tiếp thu.
Giáo trình được in ấn thành 4 tập:
Tập 1: Động cơ xăng
Tập 2: Động cơ Diesel
Tập 3: Trang bị điện ôtô
Tập 4: Khung gầm bệ ôtô.

Kỹ Thuật Sửa Chữa Ôtô Và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 1: Động cơ xăng.

Download tài liệu: PDF

Kỹ Thuật Sửa Chữa Ôtô Và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 2: Động Cơ Diesel.

Download tài liệu: PDF

Kỹ Thuật Sửa Chữa Ôtô Và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 3: Trang bị điện ôtô

Download tài liệu: PDF

Kỹ Thuật Sửa Chữa Ôtô Và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 4: Khung gầm bệ ôtô.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Giải bài tập: Vật lý đại cương – Phần Cơ Học PDF
Giáo trình CAD-CAM CNC PDF
Bài Giảng Dao Động Kỹ Thuật PDF