Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 PDF

Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 PDF

Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Máy 1
Tác giả: Lưu Đức Bình
Số trang: 197 Trang
Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

Ngành Chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị, công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cần thiết để các ngành này phát triển mạnh hơn. Vì vậy, việc phát triển KH – KT trong lĩnh vực Công nghệ chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các phương pháp chế tạo, tổ chức và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Nội dung trong sách:
Chương 1 – Các khái niệm cơ bản
Chương 2 – Chất lượng bề mặt chi tiết máy
Chương 3 – Độ chính xác gia công
Chương 4 – Chuẩn bị trong chế tạo máy
Chương 5 – Các phương pháp gia công chuẩn bị
Chương 6 – Gia công bề mặt chi tiết máy
Chương 7 – Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết máy.
Chương 8 – Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình
Chương 9 – Gia công bánh răng
Chương 10 – Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cớ khí

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Giáo Trình Nguyên Lý Máy PDF
Giáo Trình Môn Học Nguyên Lý Máy – ĐHCN Ebook PDF