Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Bài Giảng Dao Động Kỹ Thuật PDF

Bài Giảng Dao Động Kỹ Thuật PDF

Tài liệu Bài Giảng Dao Động Kỹ Thuật
Biên soạn: thầy Đặng Văn Hiếu
Page: 129 Trang
Chuyên ngành: SV ngành Cơ khí
Bộ môn: Bộ môn Cơ học


Dao động là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên và trong kỹ thuật. Như dao động của các máy, các phương tiện giao thông vận tải, các tòa nhà cao tầng, những chiếc cầu bắc ngang qua các dòng sông, …Đó là các hệ dao động trong kỹ thuật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Kỹ thuật
Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng
Sổ Tay Chuyên Ngành Điện PDF