Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng

Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng

Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi,
Pages: 301 Trang

Cùng chia sẻ với mới người tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng.
Tải liệu gồm 4 phần chính:
Phần thứ nhất: Những kiến thức cơ sở
Phần thứ hai: Tủ lạnh có máy nén hơi
Phần thứ ba: Máy điều hòa không khí gia dụng
Phần thứ tư: Gia công sửa chữa

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Tủ Lạnh LG
Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Tủ Lạnh Điện Tử Đời Mới