Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Kirari Nihongo N4 Goi – きらり 日本語 N4 語彙 PDF

Download Kirari Nihongo N4 Goi – きらり 日本語 N4 語彙 PDF

Kirari Nihongo N4 Goi – きらり 日本語 N4 語彙 PDF
日本語能力試験対応 きらり☆日本語 N4 語彙 単行本

Kirari Nihongo N4 GoiKirari Nihongo N4 Goi. Phương pháp học của tài liệu là bằng hình ảnh trực quan và bài tập kèm theo ngay sau đó. Người học học từ xong thì thực hành ngay để ghi nhớ. Nếu bạn học tiếng Nhật chỉ mới học đến N5 và muốn trao dồi từ vựng để lên cấp thì đây là công cụ rất tốt để bạn thực hiện điều đó.

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook: PDF