Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Chuyên đề các dạng tích phân hàm ẩn điển hình – Ôn thi THPT

Chuyên đề các dạng tích phân hàm ẩn điển hình – Ôn thi THPT

Chuyên đề các dạng tích phân hàm ẩn điển hình – Ôn thi THPT
(Hướng dẫn giải chi tiết các dạng bài tập liên quan)

Sau đây cùng chia sẻ với các em học sinh khối 12 tài liệu chuyên đề các dạng tích phân hàm ẩn điển hình.
Tài liệu do thầy Đặng Việt Đông tổng hợp và biên soạn.

Tích phân hàm ẩn là một dạng toán vận dụng cao (VDC, nâng cao, khó …) thường gặp trong các đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán, nhưng dạng toán này lại ít được đề cập đến trong sách giáo khoa Giải tích 12, điều này đã gây không ít khó khăn cho học sinh trong quá trình định hướng và tìm lời giải.

Download tài liệu: PDF