Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Chuyên đề 22: Khối trụ – Hình học 12

Chuyên đề 22: Khối trụ – Hình học 12

Chuyên đề 22: Khối trụ – Hình học 12
(Có hướng dẫn giải chi tiết)

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2021
Để phù hợp cho việc học tập và ôn thi thì tài liệu sẻ được phần làm 2 mức độc là mức độ 7-8 điểm và 9-10 điểm .
Tài liệu giúp hướng dẫn giải các dạng bài toán liên quan trong kỳ thi THPT Quốc Gia.
Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Cảm ơn thầy Nguyễn Bảo Vương đã chia sẻ.
Chúc các em học tốt thi tốt.

Download Mức 7-8 điểm: PDF
Download Mức 9-10 điểm: PDF