Home / Ôn thi vào lớp 10 / Hướng dẫn cách giải Phương Trình Toán lớp 9 – Ôn thi vào lớp 10

Hướng dẫn cách giải Phương Trình Toán lớp 9 – Ôn thi vào lớp 10

Hướng dẫn cách giải Phương Trình Toán lớp 9 – Ôn thi vào lớp 10
Tài liệu hướng dẫn cách giải Phương trình Toán lớp 9.
Trong tài liệu có ôn lại phần lý thuyết và hướng dẫn các giải các bài Phương trình.
– Hướng dẫn giải Phương trình bậc nhất một ẩn
– Hướng dẫn giải Phương trình bậc hai một ẩn
– Hướng dẫn giải Các phương trình bậc cao
– Giải các bài Toán có trong đề thi vào lớp 10
Hy vọng với tài liệu này giúp các em nắm vựng kiến thức và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh
Hướng dẫn giải các bài Hình học trong đề thi vào lớp 10