Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Đồ án: Chi Tiết Máy – Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải

Đồ án: Chi Tiết Máy – Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải

Đồ án: Chi Tiết Máy – Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải
Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
Khoa Cơ Khí
Môn Thiết Kế Máy
Đề tài 01: Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải
Pages: 48

Với mong muốn cung cấp tài liệu thiết thực nhất cho các bạn sinh viên đang làm đồ án, cùng gửi đến các em tài liệu đồ án Môn Thiết Kế Máy của trường ĐH Bách Khoa TP. HCM.
Trong đồ án này có giới thiệu trình bày đầy đủ và chi tiết nhằm giúp các em thêm kiến thức trong quá trình làm đồ án.

Hy vọng với tài liệu này giúp này hữu ích bạn sinh viên có thêm tài liệu để học tập và làm báo cáo.

Download tài liệu: Here