Home / Tài liệu tiếng Anh / Tài liệu 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Dành Cho Kỳ Thi Toeic PDF

Tài liệu 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Dành Cho Kỳ Thi Toeic PDF

3000 Từ Vựng Tiếng Anh Dành Cho Kỳ Thi Toeic
Tác giả: Cô Mai Phương

Cuốn sách “3000 từ vựng tiếng anh dành cho kỳ thi toeic” của Cô Vũ Thị Mai Phương sẽ giúp các em ôn luyện, làm quen với các từ vựng toeic trọng tậm, gần như có mặt hầu hết trong tất cả các kỳ thi Toeic các năm. Bộ từ vựng này được cung cấp trong khóa đào tạo toeic của cô Mai Phương. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF