Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2022 môn Vật Lí – Bộ GD&ĐT

Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2022 môn Vật Lí – Bộ GD&ĐT

Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2022 môn Vật Lí – Bộ GD&ĐT
(Có hướng dẫn giải)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật Lí của Bộ GD&ĐT
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm bài:
Chủ đề 3: Con Lắc Đơn – Vật lý 12
Chủ đề 4: Dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng – Vật lý 12