Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Vật Lí – THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Vật Lí – THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Vật Lí – THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
(Có hướng dẫn giải)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lí của trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm bài:
Tổng hợp 300 câu hỏi Dao động điều hòa – Vật lý 12 (có đáp án)
Chủ đề 4: Dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng – Vật lý 12