Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Nihongo Soumatome N3 Kanji – 日本語総まとめ N3 漢字 PDF

Download Nihongo Soumatome N3 Kanji – 日本語総まとめ N3 漢字 PDF

Nihongo Soumatome N3 Kanji – 日本語総まとめ N3 漢字

Với việc học hết 2 quyển đầu Basic Kanji, các bạn đã có vốn từ vựng 500 chữ Hán. Học thêm Soumatome Kanji sẽ giúp các bạn nâng vốn hán tự lên khoảng 700, và như vậy là đủ khả năng để thi N3. Tài liệu gồm có Ebook PDF.

内容紹介
大好評の「総まとめ」シリーズに、英語・ベトナム語版が登場!

▶ JLPT(日本語能力試験)N3合格を目指す人
▶ 初級が終わって中級レベルの漢字を勉強したい人
▶ 日常生活で役立つ漢字を勉強したい人 におすすめ!
出版社からのコメント
この本の特長

・ よく見る表示や文書などを使って漢字と漢字で書く言葉を勉強します。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook : PDF