Home / Tài liệu tiếng Nhật / Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana
Bảng chữ cái tiếng Nhật

Bất cứ học một ngôn ngữ mới nào, điều đầu tiên chúng ta cần làm quen với bảng chữ cái và học thuộc chúng.
Tiếng Nhật có 3 loại chữ là: Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán. Hiragana và Katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện 1 âm, còn chữ Hán là chữ biểu ý, mỗi chữ có ý nghĩa nhất định.

Download: PDF

Xem thêm bài:
Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana
100 Động Từ tiếng Nhật thường dùng