Home / Tài liệu tiếng Nhật / Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana
Bảng chữ cái tiếng Nhật


Bất cứ học một ngôn ngữ mới nào, điều đầu tiên chúng ta cần làm quen với bảng chữ cái và học thuộc chúng.
Tiếng Nhật có 3 loại chữ là: Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán. Hiragana và Katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện 1 âm, còn chữ Hán là chữ biểu ý, mỗi chữ có ý nghĩa nhất định.

Download: PDF

Xem thêm bài viết liên quan:
Cách dùng trợ từ trong tiếng nhật N5
Tài liệu Kanji Look And Learn N2 – N1 (Tiếng Việt) Ebook PDF