Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tài liệu 35 ngày làm thử đề thi JLPT N1

Tài liệu 35 ngày làm thử đề thi JLPT N1

Tài liệu 35 ngày làm thử đề thi JLPT N1
35 ngày làm chủ đề thi N1 Bộ 12 đề thi Full

新日本语能力测试35天巅峰特训1级实战模拟(附光盘) (Hiện chưa có File Nghe)
Tài liệu bản tiếng Nhật – Trung


Sau đây cùng chia sẻ với các bạn bộ tài liệu ôn thi JLPT N1. Tài liệu 35 ngày làm thử đề thi JLPT N1, tài liệu gồm 12 bộ đề thi JLPT N1.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật N1
Từ vựng tiếng Nhật trong gia công cơ khí