Home / Ôn Thi THPT / Tổng hợp 320 câu trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 (có đáp án)

Tổng hợp 320 câu trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 (có đáp án)

Tổng hợp 320 câu trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 (có đáp án)
Tổng hợp 320 câu trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 theo từng bài.

Tài liệu gồm 320 câu trắc nghiệm môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc gia là tài liệu tổng hợp kiến thức môn GDCD lớp 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 12 này bao gồm các câu hỏi từ bài 1 đến bài 9 dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm.

Với bộ tài liệu này sẽ giúp các em nắm vững lý thuyết, hệ thống lại toàn bộ kiến thức GDCD trong chương trình lớp 12.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi THPT Quốc Gia môn Toán
Đề thi THPT Quốc Gia môn Vật lý