Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Mimi Kara Oboeru N3 Bunpou – 耳から覚える文法トレーニングN3 PDF + Audio CD

Download Mimi Kara Oboeru N3 Bunpou – 耳から覚える文法トレーニングN3 PDF + Audio CD

Mimi Kara Oboeru N3 Bunpou – 耳から覚える文法トレーニングN3

Mimi Kara Oboeru 3 – Bunpou – 耳から覚える 文法 N3 là bộ giáo trình luyện thi hiệu quả về văn phạm trong các kỳ thi năng lực quốc tế tiếng Nhật. Sách giúp học ôn văn phạm một cách thực dụng thông qua các mẫu câu ví dụ bằng files mp3 kèm theo.

Bộ tài liệu gồm có giáo trình PDF và CD nghe.

内容紹介
日本語能力試験N3の機能語を網羅し、易→難順に配列。その機能語と関連の深い場面・語彙を考慮した例文を幅広く提示。形を覚えたかどうかをチェックできる問題を多数収録(総問題数762問)。本試験の文法問題に対応した総合問題3回分収録。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây