Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Try N3! Phiên bản tiếng Việt – TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 PDF + Audio CD

Download Try N3! Phiên bản tiếng Việt – TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 PDF + Audio CD

Try N3! Phiên bản tiếng Việt – TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版

Sách luyện thi N3 Try tăng cường ngữ pháp – TRY! 日本語能力試験N3 文法から伸ばす( ベトナム語版) là quyển bài tập văn phạm tương ứng với trình độ thi năng lực Nhật ngữ N3 do Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với 30 năm kinh nghiệm trong giáo dục tiếng Nhật biên soạn. Các tư liệu trong sách được lấy từ những bài giảng thực tế trong trường. Nhóm tác giả viết ra quyển sách này với mong muốn các bạn học tiếng Nhật hệ thống lại và hiểu cặn kẽ hơn các mẫu văn phạm và có thể sử dụng nó một cách thành thạo.

Văn phạm là cơ sở để “nghe – nói – đọc – viết”, với lý do đó, cuốn sách luyện thi N3 Try tăng cường ngữ pháp này được soạn với hình thức tạo cho các bạn học giả có thể học theo trình tự như sau:
Sách luyện thi N3 Try tăng cường ngữ pháp giúp bạn:
– Biết được văn phạm được sử dụng như thế nào trong giao tiếp thực tế.
– Dùng quen bằng các luyện tập cơ bản.
– Luyện tập vận dụng bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các bài văn tiếng Nhật trong phần bài ôn tập.
– Phần bài ôn tập giống với hình thức đề thi năng lực Nhật ngữ, nên chỉ cần 1 quyển sách này bạn học có thể luyện thi cả văn phạm, đọc hiểu và nghe hiểu.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và CD nghe.

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây