Home / Tài liệu tiếng Nhật / Những chữ Kanji dễ nhầm lẫn

Những chữ Kanji dễ nhầm lẫn

Phân biệt các cặp Kanji dễ nhầm lẫn trong tiếng Nhật
Trong quá trình học tiếng Nhật thì việc học chữ Kanji là đầu tiên tuy nhiên các chữ Kanji thường có cách viết rất giống nhau.
Sau đây cũng chìa sẻ với các bạn danh sách những từ Kanji dễ bị nhầm lẫn trong quá trình học tập.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn phân biệt các cặp chữ Kanji giống nhau.

Download tài liệu : PDF