Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Moshi to Taisaku N2 – 日本語能力試験模試と対策 N2 PDF + CD

Download JLPT Moshi to Taisaku N2 – 日本語能力試験模試と対策 N2 PDF + CD

JLPT Moshi to Taisaku N2 – 日本語能力試験模試と対策 N2

JLPT moshi to taisaku N2. Một dạng tài liệu thi thử và hướng dẫn trả lời trắc nghiệm quen thuộc trên JPL. Tài liệu này ở trình độ N2 bao gồm EbookPDF và 2 CD cho phần nghe.

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook + CD: tại đây