Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Koushiki Mondaishuu N2 – 日本語能力試験 公式問題集 N2 PDF + CD

Download JLPT Koushiki Mondaishuu N2 – 日本語能力試験 公式問題集 N2 PDF + CD

JLPT Koushiki Mondaishuu N2 – 日本語能力試験 公式問題集 N2

Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật chính thức của Bộ N2
Bộ tài liệu gồm có ebook PDF và File CD nghe mp3.
Sách luyện thi N2 Koushiki mondaishuu 日本語能力試験 公式問題集 N2 là bộ đề thi N2 được biên soạn bởi tổ chức Japan Foundation – tổ chức chịu trách nhiệm ra đề thi, tổ chức thi và thông báo kết quả thi cho tất cả kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N1, N2, N3, N4 và N5.

Sách luyện thi N2 Koushiki mondaishuu được biên soạn giành riêng cho những ai muốn luyện đề trước khi tham gia kỳ thi N2 cho nên số lượng mondai, số câu trong mỗi mondai, dạng bài của mỗi mondai, phân bổ thời gian cho mỗi mondai đều tương tự với kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 thực tế. Sách luyện thi N2 Koushiki mondaishuu là một cuốn sách luyện thi N2 hiệu quả cho những ai sắp tham gia kỳ thi N2 cũng như tự đánh giá năng lực trước khi lập kế hoạch luyện thi N2.

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook +CD : tại đây