Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Jitsuryoku Appu ! JLPT N4 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験 N4 読む(文字・語彙・文法・読解) PDF

Download Jitsuryoku Appu ! JLPT N4 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験 N4 読む(文字・語彙・文法・読解) PDF

Jitsuryoku Appu ! JLPT N4 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験 N4 読む(文字・語彙・文法・読解) Ebook PDF

Ebook Jitsuryoku Appu ! JLPT N4 Yomu giúp khả năng nâng cấp bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật N4 Đọc – Nhân vật · Từ vựng · Ngữ pháp · Đọc hiểu
ここまで勉強してきたものを体系立ててまとめて復習できるので、とても便利でした。

Jitsuryoku Appu JLPT N4 Yomu. Một tài liệu rất giá trị, đầy đủ tất cả những gì bạn cần về ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu để chuẩn bị tốt nhất cho bài thi N4. Chu đáo hơn, khởi đầu tài liệu còn có 100 câu trắc nghiệm trình độ N5 giúp bạn củng cố. Bên cạnh đó, tài liệu hướng dẫn và giải thích tất cả những mẫu ngữ pháp N4 đi kèm với bài tập. Lồng vào đó là những bài đọc hiểu cùng mức độ. Đúng như tinh thần của tiêu đề “Power Up”: nâng cao khả năng trước khi thi N4.

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook : PDF