Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT
(Có đáp án)

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Hóa học.
Sau đây Tailieuvui.com cùng gửi đến các em HS đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa họccủa Bộ
GD&ĐT.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Đáp án tham khảo:

âu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 D 31 D
2 B 12 D 22 D 32 B
3 B 13 D 23 B 33
4 B 14 C 24 B 34 C
5 C 15 B 25 A 35 C
6 A 16 A 26 B 36 D
7 C 17 C 27 C 37 B
8 A 18 C 28 D 38 C
9 C 19 C 29 39 C
10 A 20 A 30 D 40 B

Download đề thi: PDF