Home / Tài liệu tiếng Nhật / Cặp từ trái nghĩa thường xuất hiện trong đề thi JLPT N3, N2

Cặp từ trái nghĩa thường xuất hiện trong đề thi JLPT N3, N2

Cặp từ trái nghĩa thường xuất hiện trong đề thi JLPT N3, N2
Cùng gửi đến các bạn, các cặp từ trái nghĩa hay xuất hiện trong kì thi JLPT N3 – N2

Xem thêm bài liên quan:
Từ vựng tiếng Nhật về Đồ Dùng Trong Nhà
108 Động từ N3 thường gặp