Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh / Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn tiếng Anh của TP Hồ Chí Minh

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn tiếng Anh của TP Hồ Chí Minh

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn tiếng Anh của TP Hồ Chí Minh
(Có đáp án và hướng dẫn giải)

Tuyển chọn “Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 TP Hồ Chí Minh môn Tiếng Anh” (Mới nhất) là bộ đề tiếng anh tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT của Thành phố Hồ Chí Minh, tài liệu kèm đáp án và giải chi tiết sẽ giúp các em ôn luyện một cách sát thực tế nhất, đây cũng là bộ đề tham khảo tuyệt vời dành cho tất cả các thầy cô giáo để ôn luyện củng cố kiến thức cho học sinh của mình, đồng thời đưa ra các nhận định và định hướng cho các em ôn luyện cho kì thi tuyển sinh vào 10 tới đây.

Với cuốn sách Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 TP Hồ Chí Minh môn Tiếng Anh sẽ là một bộ tài liệu tham khảo vô
cùng hữu ích cho các em học sinh lớp 9 và các thầy cô giáo để giúp các em ôn luyện một cách tổng thể các dạng đề và chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào 10 môn tiếng anh tới đây.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
30 đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (Có đáp án)
Đề thi thử vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 môn tiếng Anh của Sở GD&ĐT Hà Nội