Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh / 50 đề thi thử tiếng anh vào lớp 10 năm 2021

50 đề thi thử tiếng anh vào lớp 10 năm 2021

50 đề thi thử tiếng anh vào lớp 10 năm 2021
(Có đáp án)

Cuốn sách “50 đề thi thử tiếng anh vào lớp 10 năm 2021” (Có đáp án) do Cô Quỳnh Trang biên soạnnhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 9 bô tài liệu với các dạng đề hay được chọn lọc để giúp các em nâng cao vốn từ vựng, làm quen với các chủ điểm ngữ pháp và nắm được phương pháp làm các dạng bài về ngữ âm, đọc hiểu, để nâng cao kỹ năng làm các dạng bài tập tiếng anh, từ đó đạt điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tới đây.

Download tài liệu: PDF

Xem bài liên quan:
100 đề luyện thi vào lớp 10 chuyên Anh (Có đáp án)
39 Đề thi chính thức vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2020-2021 (Có đáp án)