Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tự động hóa

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tự động hóa

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tự động hóa
Bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Điện – điện tử và tự động hóa.
Bộ từ vựng tiếng Nhật với 4000 thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Nhật, Anh, Việt được tập đoàn Mitsubishi biên tập.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Download từ vựng: PDF