Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 7 PDF

Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 7 PDF

Hãy trả lời em tại sao – Tập 7
Tác giả: Arkady Leokum

Tại sao núi cao lại đội “mũ trắng”?
Có bao giờ dùng hết nước trên lục địa không?
Tại sao không nên chặt phá rừng bừa bãi?
Tại sao đom đóm có thể lập loè?
Tại sao lại có thuỷ triều?
Muối biển có công dụng gì?
Tại sao ngón cái chỉ có 2 đốt trong khi các ngón kia có 3 đốt?
Tại sao da được coi là chiếc ô che nắng?
… Và cuối cùng:
Tại sao bạn phải có đủ bộ Hãy Trả Lời Em Tại Sao?
Vì Hãy Trả Lời Em Tại Sao? có đủ những câu trả lời cho tất cả những câu trả lời “tại sao thú vị khác.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *