Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 10 PDF

Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 10 PDF

Hãy trả lời em tại sao – Tập 10
Tác giả: Arkady Leokum

Tại sao lại có cát?
Tại sao lại có muối?
Hội chợ có từ bao giờ?
Tại sao ta nhìn thấy ta trong gương?
Máy điều hào nhiệt độ vận hành như thế nào?
Ai đã đặt ra chữ số “Zero”?
Tại sao chim đực sặc sỡ hơn chim mái?
Tại sao có loài cá biết bay?

Và cuối cùng:
Tại sao bạn phải có đủ bộ Hãy trả lời em Tại sao?
Vì hãy trả lời em tại sao? Có đủ những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên và cả những câu hỏi “tại sao” rất thú vị khác.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF