Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa học – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa học – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa học – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc
(Có hướng dẫn giải)

 

 

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 môn Hóa học của trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm bài:
Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa học – Phát triển từ đề thi minh họa – Đề 4
Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa học