Home / Toán 12 / Tài liệu Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit – Toán 12

Tài liệu Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit – Toán 12

Tài liệu Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ, Hàm Số Logarit – Toán 12
(Có hướng dẫn giải)
Để giúp các em học sinh lớp 12 có kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT, cùng chia sẻ với các em tài liệu học và ôn thi THPT môn Toán.
Tài liệu giúp ôn lại phần lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng Toán của chương Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ và Hàm Số Logarit.

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ và Hàm Số Logarit.
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Hy vọng với tài liệu này giúp các em học tập và ôn thi cho kì thi THPT Quốc gia.
Cảm ơn tài liệu KYS đã biên soạn và chia sẻ.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm: Hướng dẫn giải các bài Nguyên Hàm Từng Phần – Toán 12