Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Zettai Goukaku JLPT N3 Kanzen Moshi – 日本語能力試験 完全模試 N3 PDF + Audio CD

Download Zettai Goukaku JLPT N3 Kanzen Moshi – 日本語能力試験 完全模試 N3 PDF + Audio CD

Zettai Goukaku JLPT N3 Kanzen Moshi – 日本語能力試験 完全模試 N3

Zettai Goukaku N3 Kanzen Moshi. Đây là tài liệu thi thử nằm trong bộ Kanzen Moshi thuộc trình độ N3. Trong tài liệu bao gồm 3 đề thi thử với đầy đủ file nghe và đáp án cho bạn. Cái hay của tài liệu này là không chỉ cung cấp đáp án mà thôi nhưng còn giải thích nhấn mạnh điểm ngữ pháp nào được sử dụng trong câu, rất hữu ích cho bạn ôn luyện.

Tài liệu Zettai Goukaku JLPT N3 Kanzen Moshi gồm có Ebook PDF và 3 CD luyện nghe.

【特長】
1) 直前の整理に役立つまとめ情報を豊富に提供。
2) 試験に直結する丁寧な解説。
正解以外の選択肢も含め、解答のポイントを確認。実践力を養う。
3) 問題中に使われるN3レベルの語句・表現をしっかりケア。
4) 3回の模試を通して出題形式や時間配分(目標タイム設定)に慣れ、
さまざまな問題に触れることで対応力アップ。
5) 徹底した出題分析と問題予想により、頻出の語句や文型をカバー。得点力を高める。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây