Home / Tài liệu tiếng Trung / Vở tập viết tiếng Trung PDF

Vở tập viết tiếng Trung PDF

Bạn đang học tiếng Trung và đang tập viết tiếng Trung. Tuy nhiên bạn gặp không ít khó khăn trong quá trình học đặt biệt là khi tập viết tiếng Trung.

Cùng gửi đến các bạn mẫu giấy kẻ ô dùng để tập viết tiếng Trung và bộ Tài liệu luyện viết chữ Hán 270 trang.

Đây là file ô vuông , dùng để luyện viết chữ Hán. Các bạn cùng in ra để luyện viết chữ Hán nhé.

Download vở tập viết tiếng Trung: PDF

Luyện viết chữ Hán có sẳn với 270 trang.

Download vở luyện viết: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung PDF
Tài liệu tiếng Trung
Tài liệu tiếng Nhật