Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Tài liệu Tuyển Tập 500 Bài Toán Hình Không Gian Chọn Lọc Ebook PDF

Tài liệu Tuyển Tập 500 Bài Toán Hình Không Gian Chọn Lọc Ebook PDF

Tuyển Tập 500 Bài Toán Hình Không Gian Chọn Lọc
Tác giả: Nguyễn Đức Đồng (Chủ Biên)

Sách gồm 500 bài toán chọn lọc thuộc 23 chuyên đề: Tổng quan về các khái niệm trong hình học không gian; Quan hệ song song; Phương pháp tiên đề; Quan hệ vuông góc; Phương pháp trải cố thể trên một mặt phẳng; Xác định và tính các loại góc trong không gian; Các loại thiết diện tạo thành với vật thể hình học; Các dạng khoảng cách và đường vuông góc chung; Mặt cầu ngoại tiếp – mặt cầu nội tiếp; Dựng hình trong không gian; Quỹ tích một điểm trong không gian; Phương pháp thể tích; Khối đa diện; Tứ diện – các loại tứ diện đặc biệt; Hình lăng trụ – hình lăng trụ cụt; Hình chóp – hình chóp cụt; Hình trụ tròn xoay; Hình nón – hình nón cụt; Hình cầu – chỏm cầu – quạt cầu; Phối hợp các khối hình học không gian; Phép biến hình và phép dời hình trong không gian; Bài toán cực trị trong hình học không gian; Phương pháp vectơ và tọa độ trong không gian.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *