Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật ngành Bảo trì và sửa chữa Ô tô

Từ vựng tiếng Nhật ngành Bảo trì và sửa chữa Ô tô

Từ vựng tiếng Nhật ngành Bảo trì và sửa chữa Ô tô
Chuyên ngành ô tô là một trong những chuyên ngành khó về kỹ thuật đòi hỏi trình độ cao và sự kiên trì đủ lớn để theo đuổi. Chình vì thế mà khi đi làm việc ở Nhật Bản thì việc học tiếng Nhật rất là cần thiết.


Có rất nhiều lao động nói rằng mình bị áp lực vì không biết tiếng Nhật có thể cho thấy tầm quan trọng của tiếng Nhật đối với công việc như thế nào. Đặc biệt là trong ngành sửa chữa và bảo dưỡng ô tô thì lao động còn phải giao tiếp được với khách hàng để có thể hoàn thành tốt công việc của mình.
Cùng chia sẻ với các bạn danh sách từ vựng tiếng Nhật ngành Bảo trì và sửa chữa Ô tô
Chúc bạn bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: PDF