Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N5 – N4

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N5 – N4

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N5 – N4

Cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp bộ từ vựng tiếng Nhật N5 – N4.
Bộ từ vựng phù hợp với những bạn mới bắt đầu học hoặc những bạn đã học xong N5 cần ôn luyện từ vựng.
Những bạn đang học N4 cũng có thể sử dụng để tra cứu và học tập.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật./

Download từ vựng: PDF