Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N3

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N3

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N3
耳から覚える N3 語彙-生きている日本語
Trong quá trình học và ôn thi tiếng Nhật thì việc học từ vựng là rất quan trọng.
Chính vì thế mà trong bài này cùng chia sẻ với các bạn, tổng hợp danh sách với 880 từ vựng tiếng Nhật N3.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N3.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N2