Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N2

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N2

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N2
耳から覚える N2 語彙-生きている日本語

Trong quá trình học và ôn thi tiếng Nhật thì việc học từ vựng là rất quan trọng.
Chính vì thế mà trong bài này cùng chia sẻ với các bạn, tổng hợp danh sách với 1160 từ vựng tiếng Nhật N2.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N2.

Download tài liệu : PDF