Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán
Với những ai đang học tiếng Nhật ngành kế toán, kinh tế thì việc học những từ vựng liên quan về chuyên ngành là rất cần thiết.
Sau đây là bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán cùng chia sẻ với các bạn.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download từ vựng: PDF