Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT
Tài liệu tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành công nghệ thông tin dành cho các bạn làm IT. Đây là bộ từ vựng cần thiết dành cho các bạn học IT hoặc những bạn sử dụng máy tính, các thuật ngữ cơ bản và thường xuyên sử dụng từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT.


Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Download từ vựng: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *