Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chế biến thực phẩm

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chế biến thực phẩm

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chế biến thực phẩm
Với những bạn đang làm việc ở ngành chế biến thức phẩm thì việc học và nắm vững được các từ vựng tiếng Nhật là điều quan trọng.


Không chỉ trong làm việc mà trong quá trình giao tiếp khi làm việc được suôn sẽ hơn.
Dưới đây là tổng hợp các từ vựng tiếng Nhật ngành thực phẩm:

Download từ vựng: PDF