Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăn nuôi

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăn nuôi

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăn nuôi
Hiện nay trong lĩnh vực chăn nuôi ở Nhật Bản cần rất nhiều lao động, chính vì thế mà có rất nhiều bạn ở Việt Nam học tiếng Nhật để được làm việc ở ngành này.


Trọn bộ các từ vựng tiếng Nhật quan trọng cho các thực tập sinh, du học sinh đang làm việc và học tập chuyên ngành chăn nuôi.
Chúc bạn bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: PDF